KOMPRESÖR ve ÇALIŞMA SİSTEMİ

20 Nisan 2024by komsan

Kompresörler gerek endüstri gerek diğer spefisik alanlarda ihtiyaç duyulan basınçlı havayı üreten sistemlerdir. Komsan, tasarım uzmanlığı ve deneyimi ile Türk ve dünya sanayine üstün kompresörler sunmaktadır.

Ünitenin çalışma prensibi gereğince, vidaya giren hava (vida içerisinde) yağ ile karıştırılarak sıkıştırılır ve yağ ayırıcı depoya verilir. Yağ ayırıcı depoda iki kademeli separasyon ile havadan ayrılan yağ, soğutucu ve filtreden geçirildikten sonra tekrar vidaya enjekte edilirken, separatörden geçen hava soğutucuya gelir. Soğutucuda ısı kaybeden havadan yoğuşan nem alınarak, hava çıkışa verilir.
Basılan havanın kontrol altında tutulabilmesi ve ünitenin kararlı çalışabil-mesi için, hava emiş regülasyonu yapılır. Regülasyon, emiş regülatörü adı verilen pnömatik kontrollü bir komponent ve elektrik kontrol elemanların-ca sağlanır.

Ünitelerin elektrik kontrol sistemi regülasyon işlevinin yanısıra, emniyet sağlamak amacıyla da kullanılan çeşitli eleman ve bağlantıları içerir. Presostat ve röleler vasıtası ile basınç, sıcaklık, elektrik akımları v.s. kontrol altında tutularak, vidalı kompresör ünitesi arızadan ve (özellikle) hasardan korunur.

Sessiz ve titreşimsiz çalışmaları için, kompresör ünitelerinin vida-motor grubu titreşim takozları üstüne yerleştirilmiştir. Üniteler toza ve sese karşı yalıtım sağlamak için, kapalı bir kasa şeklinde üretilmişlerdir.